Blog Image

Socionomer inom Palliativ vård

Årsmöte 2015

Aktuellt Posted on Thu, March 05, 2015 10:53:00

Till medlemmarna i SiP!

Välkommen
till föreningens årsmöte den 17 april 2015

Plats:
ABF:huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Tid:
13.00 -14.15

Handlingar inför årsmötet skickas ut ca 1-2 veckor innan.

2015-03-03

Styrelsen

Dagordning vid Årsmöte i Stockholm,
ABF-huset, Sveavägen 41

17april 2015 kl 13.00- 14.15

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för dagens möte.

2. Val av justeringsmän

3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

4. Verksamhetsberättelse

5. Ekonomisk berättelse

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Ersättning till styrelse och revisorer

9. Fastställande av budget

10. Fastställande av årsavgift

11. Val av ordförande, övr. styrelseledamöter, revisorer och valberedning

12. Information om/från Nationella rådet

13. Face book på hemsidan

14. Ny logga?

15. Årlig översyn av Kvalitetskriterier för socionomer/kuratorer inom

palliativvård.

17. Information om arbete med ”varför socionom i palliativ vård”

18. Plats för nästa årsmöte och studiedag/Nationell Konferens

19. Övriga frågorFORTBILDNINGSDAG

Aktuellt Posted on Wed, January 07, 2015 21:06:51

Välkomna till årets fortbildningsdag i Stockholm

fredagen 17:e april 2015, klockan 9.00-16.30.

i ABF-huset på Sveavägen 41

“Lajks i palliativ vård” Hur sociala medier, glädjeämnen trots lidande och konflikter i vardagen påverkar patient och närstående.

medverkande; Sara Natt och Dag, Lotta Gray och Barbro Lennéer Axelson

Sara Natt och Dag, socionom och arbetar som kurator på Karolinska Universitets Sjukhuset, författare och forskare.

Lotta Gray, festredaktör på Hänt i veckan, bloggare och före detta cancerpatient.

Barbro Lennéer Axelson, universitetslektor på Institutionen för Socialt Arbete, Göteborgs Universitet, leg. psykoterapeut och författare.

Program;

09.00-09.30 registrering och kaffe

09.30-11.30 “Den sjuka bloggen – så påverkas patienter, närstående och vårdgivare” med Sara Natt och Dag och Lotta Gray

11.30-12.00 Senaste nytt om kuratorslegitimation

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.15 Årsmöte

14.15-14.30 Fikapaus

14.30-16.30 “Kris och sorg utlöser också oenigheter -om konflikthantering. Att söka källor till livslust – trots oro och lidande” med Barbro Lennéer Axelson

Deltagaravgift; 800 kr för medlemmar och 1200 kr för icke medlemmar. Lunch och övrig förtäring ingår. Meddela matallergi. Avgiften sätts in på föreningens bankgiro 5425-0394

Anmälan, namn och arbetsplats, mailas senast 30 mars till:

Inger Benkel: inger.benkel@vgregion.se

OBS!! Platsantalet är begränsat, fört till kvarn gäller.fortbildningsdag 17 april 2015

Aktuellt Posted on Tue, October 14, 2014 07:25:45

Hej alla kära medlemmar och icke medlemmar!
Nu är det dags för vår FORTBILDNINGSDAG!

Den kommer äga rum i Stockholm den 17:e april 2015. Boka dagen redan nu.
Mer info om Lokal och tider kommer ut under hösten.

Temat är: Kommunikation i svåra livssituationer inom palliativ vård

Sara Natt och Dag kommer tillsammans med en patient de kommer prata om vad bloggandet innebär och betyder för patient och personal.
Barbro Lenneér-Axelsson kommer prata om lust- leda- lidande och konflikter.
Vi kommer äver få en uppdatering om var legetiomationsfrågan befinner sig.Årsmöte 2014

Aktuellt Posted on Mon, December 02, 2013 09:28:49

På senaste årsmötet bestämdes att vi inte skulle anordna en egen utbildningsdag 2014 utan att det får bli den nationella konferensen som blir utbildningsdag istället, då det kan vara svårt att få åka på flera utbildningar samma år. Det innebär att årsmötet kommer att äga rum under konferensen och det blir den 5 mars på lunchen 12:15-13:30, då är tid avsatt för medlemsföreningar. Även om du inte är med på konferensen kan du komma till årsmötet. Maila då inger.benkel@vgregion.se så får vi ordna ett passerkort till årsmötet. Kallelse till årsmötet kommer senare efter nyår enligt gängse regler.Nationella konferensen

Aktuellt Posted on Sat, November 02, 2013 12:30:37

Den 3:e nationella konferensen i palliativ vård kommer att hållas i Göteborg 4-5 mars 2014
Information om denna konferens finns på deras hemsida;

www.palliativ2014.seÅrsmöte 12:e april 2013

Arkiverat Posted on Thu, January 17, 2013 10:08:54

Välkomna till föreningens årsmöte som görs isamband med fortbildningsdagen, handlingar skickas ut 1-2 veckor innan mötet.

Tid: 12/4 2013 kl 15:30-17

Plats: nordkalottens konferenscentrum i Luleå, lokal L1:00/Rolf LuftUTBILDNINGSDAG 12:e april 2013

Arkiverat Posted on Fri, January 11, 2013 11:08:48

Vi hälsar Er varmt välkomna till vårens intressanta fortbilningsdag, som i år äger rum hos våra kollegor i norr, i Luleå på Nordkalottens konferenscentrum.

Temat “Olika kulturer och döden”

Inbjudna föreläsare är Gillis Herlitz och Cecilia Wadensjö.

Anmälan görs till kontakt@fsip.se senast 15:e mars. För mer utförligt program se bifogad fil.Litteraturtips till SiP’s hemsida sökes!

Aktuellt Posted on Tue, December 06, 2011 07:00:18

Hemsidorna är uppdaterade med verksamhetsberättelser, några avhandlingar samt om den andra nationella konferansen.

Nu önskar vi att lägga till litteraturlistan med Era tips. Tipsen ska innehålla Boknamn, Författare och en kort recension, samt till vem den vänder sig ex barn, vuxna anhöriga, den sjuke eller till parsonal. maila tipsen till kontakt@fsip.seNext »