Blog Image

Socionomer inom Palliativ vård

uppdatering hemsida 140709

Aktuellt Posted on Wed, July 09, 2014 12:36:53

Hej kära medlemmar. Vi har haft lite stuligt med hemsidan. Nu ska allt vara igång igen och vi hoppas att det inte blir fler hinder. Vi har lagt till ny litteratur, kom gärna in med fler tips!!Kvalitetskriterier uppdaterade 2013-08-19

Aktuellt Posted on Fri, November 29, 2013 08:57:54

Kvalitetskriterier uppdaterade 2013-08-19!
Se URL: http://www.fsip.se/kvalitetskriterier.html

/ Admin