Blog Image

Socionomer inom Palliativ vård

Medlemsbrev

Aktuellt Posted on Fri, June 14, 2019 10:58:07

Bästa Medlem!

Snart har vi möjlighet att ansöka om legitimation. Självklart är jag nyfiken på hur det ser ut hos dig. Kommer legitimeringen att uppmärksammas?

Påverkas din lön eller dina arbetsuppgifter?

Skriv gärna till föreningen och berätta!!

Tyvärr har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kommit ut med en tråkig skrivelse angående legitimeringen. Se bilaga.

Jag tänker att vi får arbeta för att visa värdet av legitimationen på olika sätt. Vi får inte heller glömma att vi legitimeras på uppdrag av regeringen.

Utbildning och konferens

Till hösten kommer NRPV (Nationella rådet för palliativ vård) att anordna tvärprofessionella utbildningsdagar i palliativ vård. Gå̊ gärna in på deras hemsida för mer information! www.nrpw.se

Nationell konferens i palliativ vård hålls nästa gång i Östersund den 11-12 mars 2020. Temat kommer att vara: ”Teamets kompetens och perspektiv. Palliativ vård som en del av livet”. I samband med konferensen kommer vi hålla vårt årsmöte.

Prata med din chef redan nu och hör om du kan få åka!

Fatima från styrelsen har lovat att undersöka och återkommer med information och förslag på möjligheter för dig att söka medel för att möjliggöra konferensdeltagande.

Tidskriften Palliativ vård behöver fler prenumeranter!

Prenumererar din verksamhet?
Påminn din/dina Chefer att det är en tidskrift som behöver finnas på/i alla verksamheter där palliativ vård bedrivs.

Du kan också prata med dina kollegor och berätta om vår förening. I medlemsavgiften ingår då prenumeration av tidskriften.

Hoppas sommaren blir en tid för återhämtning och kraftsamlande. Att arbeta med det vi gör är också att alltid låna ut en del av sig själv.

Vi hörs snart!
Anna Patzauer Personne/ SiP StyrelseStudiedag 2019

Aktuellt Posted on Thu, February 14, 2019 09:59:30

Välkommen till föreningens studiedag och årsmöte för fSiP 2019

Datum Fredagen den 22 mars 2019 kl. 8.30-17

Adress Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, Stockholm

Lokal Magnus Huss aulan (huvudentrén)

Vägbeskrivning och karta www.stockholmssjukhem.se

Pris 795 kr inklusive lunch för betalande medlemmar. 1045 kr inklusive lunch för icke medlemmar.

Anmälan betala in avgiften på̊ BankGiro-nummer 5425-0394.

Anmäl sedan ditt deltagande till
kontakt@fsip.se
Ange namn, mail adress och eventuell specialkost. Anmälan är bindande.

Program

8.30-9.15 Registrering och Fika

9.15-9.30 Ordförande Anna Zettergren Patzauer hälsar alla välkomna

9.30-11.00 Stress och utmattning hos personal inom hälso- och sjukvård
Alexander Wilczek, leg läkare, med. dr, Departement of Clinical Science Karolinska institutet Danderyds sjukhus, tidigare Verksamhetschef på Psykiatriska kliniken Ersta

11-00-11.15 Paus

11.15- 12.45 Sorg- nya forskningsrön om sorgeprocessen, nivåer på behov av stöd vid normal och komplicerad sorg
Ingrid Benkel, kurator, socionom och med. dr, Palliativa sektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset

12.45-13-30 Lunch

13.30- 14.30 Årsmöte

Se separat kallelse och dagordning

14.30-15.30 Min väg till forskning
Camilla Udo, klinisk lektor i socialt arbete

15.30-16.30 Legitimationen, förfarandet och vad det innebär juridiskt
Josefin Johansson, professionsstrateg, Akademikerförbundet, SSR

Varmt välkommen!Medlemsbrev 1 2018

Aktuellt Posted on Thu, February 15, 2018 10:50:03

Hej alla nya
och gamla medlemmar!

Just nu
innan vi fått ordning på medlemsregister och maillistor så kan det hända att
några av er som avsagt sig fortsatt medlemskap ändå får detta brev, ge oss lite
tid så hinner vi så småningom ikapp.

Pensionär och resurs
I år är det fler som
skrivit och berättat att ni går i pension, några av er har valt att fortsätta
ert medlemskap och andra inte. Vi i styrelsen diskuterade om det fanns något
sätt att behålla er som en resurs i föreningen och för de nya som kommer i ert
ställe. Ett förslag var att äldre pensionerade medlemmar skulle kunna fortsätta
sitt medlemskap gratis. Har ni några idéer så kontakta oss gärna. Vi återkommer
till frågan på årsmötet.

Svensk kuratorsförening
Vi fick för några veckor sedan kontakt med Kristina Kolterud, ordförande i
Svensk kuratorförening och började diskutera hur vi skulle hitta ett sätt att
fortsättningsvis ha ett närmare sammarbete dels vid remissvar men vi funderade
även på om vi kunde underlätta för de medlemmar som var med i båda
föreningarna. Ni som har ett dubbelt medlemskap, kan ni maila oss så vi kan få
en uppfattning om hur många ni är, använd kontakt@fsip.se, och skriv i ämnesraden på
meddelandet att ni är med i kuratorsföreningen.
Tack på förhand!

Årsavgift – sista
utrop!

Sätt in 200 kronor, studenter och pensionärer sätter in 100 kr på bankgiro 5425-0394. Glöm inte att på kontakt@fsip.se göra ev adressändringar.

Årsmöte
Föreningens årsmöte
kommer att gå av stapeln under Nationella konferensens andra dag, den 22 mars.
Styrelsen har redan börjat förbereda genom att kontakta revisorer och
valberedning. Vi kommer troligtvis behöva två nya personer till styrelsen samt en
person som är villig att ta överordförandeskapet. Är det så att du, eller
någon du känner är villig att engagera sig i föreningen, hör av dig – så
förmedlar vi ditt namn till valberedningen.

Nationella konferensen
Vi vill åter påminna om Nationella konferensen i palliativ vård 2018, som medlem
har ni rabatt på avgiften.
https://mkon.nu/5e_nationella_konferensen_for_palliativ_vard

Hälso- och-sjukvårdskurator
Regeringen
beslutade om en lagrådsremiss till lagrådet torsdagen den 1 februari.
Proposition går till riksdagen senast 20 mars. I lagrådsremissen aviseras ett
senareläggande av ikraftträdande med 6 månader till 1 juli 2019.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/02/legitimation-for-halso–och-sjukvardskuratorer/

Facebook
Och till sist, glöm inte facebook! Vi har ju en sluten grupp, endast för
medlemmar.
https://www.facebook.com/groups/938826169475053/edit

För
styrelsen

Lena Andrén
OrdförandeMedlemsbrev 4

Aktuellt Posted on Wed, November 08, 2017 10:50:47

Medlemsbrev
4, 2017

Hejsan!

Nu rullar hösten in och det är Ok att kura ihop i soffan med
tända ljus utan tanke på att samla ihop nog med D-vitamin som ska klara en till
våren…

Styrelsen har haft två styrelsemöten efter sommaruppehållet
, vi träffades på Stockholms sjukhem för en heldags träff i mitten av
september. Vi i styrelsen träffas en gång per år och i övrigt har vi
telefonmöten. I år kommer vi att koncentrera oss på att få till en ny hemsida
och se över texter, förhoppningsvis kanske vi kan visa något resultat närmare
jul. Vi beslöt också att se över var i landet vi har medlemmar och var vi
kanske ska kontakta kollegor för att visa att vi finns. Till det får vi hjälp
av en socionompraktikant från Ersta Sköndal.

I övrigt kommer styrelsen att ägna tid åt att försöka hitta
sätt att underlätta arbetet med vårt administrativa arbete, som att lägga upp
föreningens dokument i ett lagringsmoln. Det finns idag över 200 dokument
nedsparade på olika lagringsutrymmen som vi framöver kommer ha sparade på ett
säkert sätt, tillgängliga för hela styrelsen, oavsett var man befinner sig.
Idag finns ca 8 pärmar med material från styrelsens tidigare arbete och det är
ohållbart att inte försöka minimera vad vi sparar och hur.

Under senaste styrelsemötet framkom att det har varit lite
si och så med leverans av tidningen för några i styrelsen. Jag vet inte hur ni
andra haft det men jag försöker göra så att jag sänder en notis till er när jag
får den så ni kan vara uppmärksamma om ert exemplar kommer som det ska och om
inte hör av er till styrelsen. Det senaste jag fått kom för ca två veckor
sedan.

Jag är lite nyfiken på nätverk, här i Stockholm finns ett
nätverk för kuratorer inom geriatrik och palliativ vård sedan många år och som
träffas regelbundet men jag skulle vilja veta hur det ser ut i övriga Sverige,
snälla skriv några ord till vår mailadress vare sig ni tillhör ett eller inte
och gärna lite om nätverket är kopplat till någon organisation eller klinik,
hur många ni är och hur länge nätverket funnits. E-post: kontakt@fsip.se

Jag vill åter påminna
om Nationella konferensen i palliativ vård 2018, var ute i god tid så kan ni
förutom rabatten medlemskapet ger er, även ta del av rabatten för en tidig
anmälan.


https://mkon.nu/5e_nationella_konferensen_for_palliativ_vard

Föreningens årsmöte kommer att gå av stapeln under
konferensens andra dag, den 22 mars.

Och till sist, glöm inte facebook! Vi har ju en sluten
grupp, endast för medlemmar.

https://www.facebook.com/groups/938826169475053/edit

För styrelsen

Lena Andrén
OrdförandeMedlemsbrev 2 2017

Aktuellt Posted on Mon, March 13, 2017 12:04:32

Medlemsbrev 2

Hej alla nya och gamla medlemmar!

Det såg lite dystert ut i början av året då ganska många medlemmar valde att inte förnya sitt
medlemskap, vi förstod dock snart att det dels berodde på pensionsavgångar och dels att några gått
vidare till andra verksamheter. Nu är vi dock tillbaka till förra årets antal, fler nya kuratorer som inte
tidigare varit med har anslutit sig, vilket är mycket roligt.

Det finns fortfarande platser kvar till fortbildningsdagarna!

Ta kontakt med styrelsen om ni vill göra en anmälan, kontakt@fsip.se . Det är även möjligt att välja
att delta en dag om det är svårt att närvara vid båda.

Ni vet alla att vi i samband med fortbildningsdagarna har årsmöte den 31/3, glöm dock inte att ni,
även om ni valt att inte delta på fortbildningsdagarna, ändå är välkomna till årsmötet.

Vi i styrelsen har vid olika tillfällen under verksamhetsåret ”tjatat” att vi behöver personer till
styrelsen och till en valberedning men vi får ingen respons. Vi behöver minst två personer till
styrelsen helst tre därutöver två personer till en valberedning, så för sista gången innan vi syns på
årsmötet:

Finns det någon därute som kan höra av sig?
Nån annan gör det inte!
Ni vet var vi finns.

Så till något helt annat…

Facebook

För några dagar sedan fick vi ett mail från en medlem kring hur svårt det kan vara att få möta barn i
familjer, hur gör man när de inte vill, hur når man dem… Gissningsvis bär vi alla ibland på en
frustration kring detta men hur kan vi stötta varandra? Några av oss är med i föreningens Facebook-
grupp, där händer tyvärr inte mycket men vi kan kanske damma av den för frågor och diskussioner i olika ämnen. Vi vet att en del inte får använda FB på arbetstid men kanske kan det att ordna med
arbetsgivaren att för detta ändamål göra undantag.

Här är länk till sidan; https://www.facebook.com/groups/938826169475053/edit/

Legitimationsfrågan

Den 21/2 har UKÄ, Universitetkanslerämbetet lagt ett förslag till regeringen på en utbildning för
Kurator inom hälso- och sjukvård. Ännu ett steg mot legitimation!

http://www.uka.se/nyheter/2017-02-21-halso–och-sjukvardskuratorsexamen-bor-omfatta-60-
hogskolepoang.html

Vi som redan arbetar kommer det finnas övergångsregler för men det är oklart hur de kommer att se
ut. Socialstyrelsen har i sin rapport om legitimation för kuratorer inom Hälso-och sjukvård tagit upp
detta:

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-4-21

För styrelsen

Lena Andrén
OrdförandeFortbildningsdagar 30-31 mars 2017

Aktuellt Posted on Mon, February 13, 2017 12:42:08

INBJUDAN
Att leda sig själv i rollen som kurator
Familjer i palliativ vård

Varmt välkomna till årets
fortbildningsdagar i Stockholm önskar vi i styrelsen. 2017 firar föreningen
sitt 15-års jubileum och vi har därför planerat för två dagars utbildning och
hoppas att ni även på kvällen den 30 mars vill äta en middag med oss på
Gondolen. Som tidigare är även dagarna öppna för icke medlemmar så sprid gärna
inbjudan till kollegor. Vi kan tyvärr inte ta på oss att hjälpa till med logi
men om ni har speciella behov så hör av er så kanske vi kan ge tips.

Anmälan:

Preliminär anmälan görs på kontakt@fsip.se före den 28
februari, anmäl också om du vill äta middag på kvällen den 30/3.
Vi sänder därefter ut fakturor.
Gondolens meny fastställs först tre veckor innan vårt besök så vi återkommer
med ett menyförslag när vi vet mer. Vi behöver också på anmälan få besked om
du har någon form av allergi.

Kostnader för deltagande: 3-rätters
middag:

Medlem 1
450 kr Medlem 350 kr

Icke medlem 1 980
kr Icke
medlem 550 kr

I priset
ingår kaffe och lunch båda dagarna

Plats:

Saturnus Konferens Slussen AB, Hornsgatan 15, 118 46
Stockholm.
Se http://saturnuskonferens.se/

Program:

Dag 1, torsdag den 30/3

10.30 Registrering och kaffe, serveras i vår lokal

11 SIP-15 år, vart är vi på väg?

12 Lunch

12.45 Pamela von Sabljar

13.45 Workshop med fika, buffé mellan 14–15.45

15.30 Pamela von Sabljar

16.00 Medicinsk Yoga

17.00
Avsluta dagen

Dag 2, fredag den 31/3

9.00 Inledning och Årsmöte

9.45 Kaffe, serveras mellan 8-10 som buffé

10.00 Beardslees familjeintervention

11.00 Cambridge, studierapport

12.00 Lunch

13.00 DöBra

14.30 Avslut

Välkommen med din anmälan till kontakt@fsip.se före den 28 februari!Medlemsbrev 1 2017

Aktuellt Posted on Fri, January 27, 2017 11:12:49

Medlemsbrev nr 1, 2017

Vi i styrelsen vill hälsa alla gamla och
nytillkomna medlemmar god fortsättning på det nya året. Vi hoppas att vi ses på fortbildningsdagarna
den 30-31 mars. Inbjudan har sänts ut men vi bifogar dem i utskicket för
säkerhets skull. Vi kommer att hålla årsmöte den 31 mars, inbjudan och
dagordning kommer inom kort.

Medlemsavgift
2017, senast 31 januari

Vi vill påminna igen om att avgiften för
2017 ska vara oss tillhanda senast den
31 januari
med anledning av tidskriftens önskan om nya adressregister för
året. Vi vill vädja till er, vid
adressändring använd föreningens mailadress
. Det är också mycket bra att ange
ett namndet finns ett namn på den betalningen gäller, det finns inga
möjligheter för oss att göra efterforskningar hos bank, och i det här fallet
arbetsgivare, för att försöka hitta vem det kan gälla.

Ny
styrelse

Som vi tidigare meddelat söker vi tre personer
som vill sitta i styrelsen, en plats är vakant sedan tidigare och två styrelsemedlemmar
vill inte förnya sitt uppdrag. Ordförande väljs om varje år, och jag som
närvarande har uppdraget ställer gärna mig till förfogande för omval. Vi har ju
ingen valberedning så hör av er till någon i styrelsen om ni är nyfikna på vad
det kan innebära att vara med.

Övrigt

Under februari kommer
Universitetskanslerämbetet redovisa sitt uppdrag att föreslå en utbildningsplan
för kuratorer i hälso- och sjukvård till
Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet. Detta som en del i den process som
ska leda fram till en legitimering av kuratorer. Det ska bli spännande att
följa!

För styrelsen

Lena Andrén

OrdförandeMedlemsbrev nummer 4

Aktuellt Posted on Mon, December 19, 2016 07:54:07

Hej alla medlemmar!

Här kommer årets sista medlemsbrev. Kanske
någon av er funderat på vad vi i styrelsen gjort under hösten… jo, vi har haft
fullt upp med att planera för nästa års fortbildningsdagar. Som ni vet så firar
föreningen 15-års jubileum och vi beslutade på senaste årsmöte att vi skulle
göra något extra.

Sen har vi också tagit tag med hemsidan,
tanken var att det skulle finnas en ny med den nya logotypen, innan nästa
tidning kommer i era brevlådor, men vi är tyvärr försenade.

Fortbildningsdagar

Gör plats i era almanackor! Den 30-31 mars
2017 har vi planerat för två fortbildningsdagar i Stockholm, i lokaler nära
Slussen.

Torsdagen den 30 mars startar vi 10.30 för att ni ute i landet ska ha en
möjlighet att ta er till Stockholm samma morgon, och på fredagen den 31 mars
avslutar vid 14.30–15.

Första dagen är tänkt att vi ska fokusera på oss själva, om ledarskap i yrkesrollen.
Dag två kommer att fokusera på arbetsmetoder och barn för att avslutas om ett
projekt som tar avstamp kring tankar om vår egen död.

Vi har i skrivande stund några detaljer kvar för en slutlig version av
programmet och kan förhoppningsvis presentera en inbjudan inom den närmaste
veckan.

Vi planerar även för en gemensam middag på kvällen den 30 mars.

Årsmöte 2017

Under fortbildningsdagarna kommer vi även hålla ett årsmöte. I år har vi
ingen valberedning då vi inte lyckats få någon att ta på sig det uppdraget.

Styrelsen ska bestå av fyra medlemmar samt ordförande enligt föreningens
stadgar. På nästa årsmöte behöver tre nya medlemmar väljas in. En plats är vakant
sedan förra årsmötet och två medlemmar har meddelat att de inte vill förnya
sitt uppdrag. Ordförande väljs enligt stadgarna varje år.

Vi vill därför vädja till dig att kontakta oss om du kan tänka dig ett
styrelseuppdrag eller vill nominera någon som skulle vara lämplig.

För styrelsen

Lena Andrén

OrdförandeNext »