Bästa Medlem!

Snart har vi möjlighet att ansöka om legitimation. Självklart är jag nyfiken på hur det ser ut hos dig. Kommer legitimeringen att uppmärksammas?

Påverkas din lön eller dina arbetsuppgifter?

Skriv gärna till föreningen och berätta!!

Tyvärr har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kommit ut med en tråkig skrivelse angående legitimeringen. Se bilaga.

Jag tänker att vi får arbeta för att visa värdet av legitimationen på olika sätt. Vi får inte heller glömma att vi legitimeras på uppdrag av regeringen.

Utbildning och konferens

Till hösten kommer NRPV (Nationella rådet för palliativ vård) att anordna tvärprofessionella utbildningsdagar i palliativ vård. Gå̊ gärna in på deras hemsida för mer information! www.nrpw.se

Nationell konferens i palliativ vård hålls nästa gång i Östersund den 11-12 mars 2020. Temat kommer att vara: ”Teamets kompetens och perspektiv. Palliativ vård som en del av livet”. I samband med konferensen kommer vi hålla vårt årsmöte.

Prata med din chef redan nu och hör om du kan få åka!

Fatima från styrelsen har lovat att undersöka och återkommer med information och förslag på möjligheter för dig att söka medel för att möjliggöra konferensdeltagande.

Tidskriften Palliativ vård behöver fler prenumeranter!

Prenumererar din verksamhet?
Påminn din/dina Chefer att det är en tidskrift som behöver finnas på/i alla verksamheter där palliativ vård bedrivs.

Du kan också prata med dina kollegor och berätta om vår förening. I medlemsavgiften ingår då prenumeration av tidskriften.

Hoppas sommaren blir en tid för återhämtning och kraftsamlande. Att arbeta med det vi gör är också att alltid låna ut en del av sig själv.

Vi hörs snart!
Anna Patzauer Personne/ SiP Styrelse