Välkommen till föreningens studiedag och årsmöte för fSiP 2019

Datum Fredagen den 22 mars 2019 kl. 8.30-17

Adress Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, Stockholm

Lokal Magnus Huss aulan (huvudentrén)

Vägbeskrivning och karta www.stockholmssjukhem.se

Pris 795 kr inklusive lunch för betalande medlemmar. 1045 kr inklusive lunch för icke medlemmar.

Anmälan betala in avgiften på̊ BankGiro-nummer 5425-0394.

Anmäl sedan ditt deltagande till
kontakt@fsip.se
Ange namn, mail adress och eventuell specialkost. Anmälan är bindande.

Program

8.30-9.15 Registrering och Fika

9.15-9.30 Ordförande Anna Zettergren Patzauer hälsar alla välkomna

9.30-11.00 Stress och utmattning hos personal inom hälso- och sjukvård
Alexander Wilczek, leg läkare, med. dr, Departement of Clinical Science Karolinska institutet Danderyds sjukhus, tidigare Verksamhetschef på Psykiatriska kliniken Ersta

11-00-11.15 Paus

11.15- 12.45 Sorg- nya forskningsrön om sorgeprocessen, nivåer på behov av stöd vid normal och komplicerad sorg
Ingrid Benkel, kurator, socionom och med. dr, Palliativa sektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset

12.45-13-30 Lunch

13.30- 14.30 Årsmöte

Se separat kallelse och dagordning

14.30-15.30 Min väg till forskning
Camilla Udo, klinisk lektor i socialt arbete

15.30-16.30 Legitimationen, förfarandet och vad det innebär juridiskt
Josefin Johansson, professionsstrateg, Akademikerförbundet, SSR

Varmt välkommen!