Medlemsbrev
4, 2017

Hejsan!

Nu rullar hösten in och det är Ok att kura ihop i soffan med
tända ljus utan tanke på att samla ihop nog med D-vitamin som ska klara en till
våren…

Styrelsen har haft två styrelsemöten efter sommaruppehållet
, vi träffades på Stockholms sjukhem för en heldags träff i mitten av
september. Vi i styrelsen träffas en gång per år och i övrigt har vi
telefonmöten. I år kommer vi att koncentrera oss på att få till en ny hemsida
och se över texter, förhoppningsvis kanske vi kan visa något resultat närmare
jul. Vi beslöt också att se över var i landet vi har medlemmar och var vi
kanske ska kontakta kollegor för att visa att vi finns. Till det får vi hjälp
av en socionompraktikant från Ersta Sköndal.

I övrigt kommer styrelsen att ägna tid åt att försöka hitta
sätt att underlätta arbetet med vårt administrativa arbete, som att lägga upp
föreningens dokument i ett lagringsmoln. Det finns idag över 200 dokument
nedsparade på olika lagringsutrymmen som vi framöver kommer ha sparade på ett
säkert sätt, tillgängliga för hela styrelsen, oavsett var man befinner sig.
Idag finns ca 8 pärmar med material från styrelsens tidigare arbete och det är
ohållbart att inte försöka minimera vad vi sparar och hur.

Under senaste styrelsemötet framkom att det har varit lite
si och så med leverans av tidningen för några i styrelsen. Jag vet inte hur ni
andra haft det men jag försöker göra så att jag sänder en notis till er när jag
får den så ni kan vara uppmärksamma om ert exemplar kommer som det ska och om
inte hör av er till styrelsen. Det senaste jag fått kom för ca två veckor
sedan.

Jag är lite nyfiken på nätverk, här i Stockholm finns ett
nätverk för kuratorer inom geriatrik och palliativ vård sedan många år och som
träffas regelbundet men jag skulle vilja veta hur det ser ut i övriga Sverige,
snälla skriv några ord till vår mailadress vare sig ni tillhör ett eller inte
och gärna lite om nätverket är kopplat till någon organisation eller klinik,
hur många ni är och hur länge nätverket funnits. E-post: kontakt@fsip.se

Jag vill åter påminna
om Nationella konferensen i palliativ vård 2018, var ute i god tid så kan ni
förutom rabatten medlemskapet ger er, även ta del av rabatten för en tidig
anmälan.


https://mkon.nu/5e_nationella_konferensen_for_palliativ_vard

Föreningens årsmöte kommer att gå av stapeln under
konferensens andra dag, den 22 mars.

Och till sist, glöm inte facebook! Vi har ju en sluten
grupp, endast för medlemmar.

https://www.facebook.com/groups/938826169475053/edit

För styrelsen

Lena Andrén
Ordförande