Medlemsbrev 2

Hej alla nya och gamla medlemmar!

Det såg lite dystert ut i början av året då ganska många medlemmar valde att inte förnya sitt
medlemskap, vi förstod dock snart att det dels berodde på pensionsavgångar och dels att några gått
vidare till andra verksamheter. Nu är vi dock tillbaka till förra årets antal, fler nya kuratorer som inte
tidigare varit med har anslutit sig, vilket är mycket roligt.

Det finns fortfarande platser kvar till fortbildningsdagarna!

Ta kontakt med styrelsen om ni vill göra en anmälan, kontakt@fsip.se . Det är även möjligt att välja
att delta en dag om det är svårt att närvara vid båda.

Ni vet alla att vi i samband med fortbildningsdagarna har årsmöte den 31/3, glöm dock inte att ni,
även om ni valt att inte delta på fortbildningsdagarna, ändå är välkomna till årsmötet.

Vi i styrelsen har vid olika tillfällen under verksamhetsåret ”tjatat” att vi behöver personer till
styrelsen och till en valberedning men vi får ingen respons. Vi behöver minst två personer till
styrelsen helst tre därutöver två personer till en valberedning, så för sista gången innan vi syns på
årsmötet:

Finns det någon därute som kan höra av sig?
Nån annan gör det inte!
Ni vet var vi finns.

Så till något helt annat…

Facebook

För några dagar sedan fick vi ett mail från en medlem kring hur svårt det kan vara att få möta barn i
familjer, hur gör man när de inte vill, hur når man dem… Gissningsvis bär vi alla ibland på en
frustration kring detta men hur kan vi stötta varandra? Några av oss är med i föreningens Facebook-
grupp, där händer tyvärr inte mycket men vi kan kanske damma av den för frågor och diskussioner i olika ämnen. Vi vet att en del inte får använda FB på arbetstid men kanske kan det att ordna med
arbetsgivaren att för detta ändamål göra undantag.

Här är länk till sidan; https://www.facebook.com/groups/938826169475053/edit/

Legitimationsfrågan

Den 21/2 har UKÄ, Universitetkanslerämbetet lagt ett förslag till regeringen på en utbildning för
Kurator inom hälso- och sjukvård. Ännu ett steg mot legitimation!

http://www.uka.se/nyheter/2017-02-21-halso–och-sjukvardskuratorsexamen-bor-omfatta-60-
hogskolepoang.html

Vi som redan arbetar kommer det finnas övergångsregler för men det är oklart hur de kommer att se
ut. Socialstyrelsen har i sin rapport om legitimation för kuratorer inom Hälso-och sjukvård tagit upp
detta:

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-4-21

För styrelsen

Lena Andrén
Ordförande