Medlemsbrev nr 1, 2017

Vi i styrelsen vill hälsa alla gamla och
nytillkomna medlemmar god fortsättning på det nya året. Vi hoppas att vi ses på fortbildningsdagarna
den 30-31 mars. Inbjudan har sänts ut men vi bifogar dem i utskicket för
säkerhets skull. Vi kommer att hålla årsmöte den 31 mars, inbjudan och
dagordning kommer inom kort.

Medlemsavgift
2017, senast 31 januari

Vi vill påminna igen om att avgiften för
2017 ska vara oss tillhanda senast den
31 januari
med anledning av tidskriftens önskan om nya adressregister för
året. Vi vill vädja till er, vid
adressändring använd föreningens mailadress
. Det är också mycket bra att ange
ett namndet finns ett namn på den betalningen gäller, det finns inga
möjligheter för oss att göra efterforskningar hos bank, och i det här fallet
arbetsgivare, för att försöka hitta vem det kan gälla.

Ny
styrelse

Som vi tidigare meddelat söker vi tre personer
som vill sitta i styrelsen, en plats är vakant sedan tidigare och två styrelsemedlemmar
vill inte förnya sitt uppdrag. Ordförande väljs om varje år, och jag som
närvarande har uppdraget ställer gärna mig till förfogande för omval. Vi har ju
ingen valberedning så hör av er till någon i styrelsen om ni är nyfikna på vad
det kan innebära att vara med.

Övrigt

Under februari kommer
Universitetskanslerämbetet redovisa sitt uppdrag att föreslå en utbildningsplan
för kuratorer i hälso- och sjukvård till
Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet. Detta som en del i den process som
ska leda fram till en legitimering av kuratorer. Det ska bli spännande att
följa!

För styrelsen

Lena Andrén

Ordförande