Medlembrev 2016, nr 2

Hej,

Här kommer
ett senkommet medlemsbrev, så jag gissar att många av er redan njuter av behövlig
ledighet och vi andra längtar att få börja.

Anledningen till att jag varit så sen att
skriva beror på att jag tagit hand om min far. Han vårdas palliativt och
fluktuerar i sitt allmäntillstånd sedan några veckor tillbaka och blir stadigt
sämre. Han ligger på en lungklinik på ett sjukhus inte långt från Stockholm och
som jag ser blir han väl omhändertagen, även vi anhöriga blir väl
omhändertagna. Mina tankar om hur viktig den palliativa vården är och att den
borde bli tillgänglig för fler blir än påtagligare när jag nu själv får uppleva
hur det kan vara att leva med en svårt sjuk närstående. Men jag är glad att jag
har de kunskaper och erfarenheter jag har som kurator för både min egen del och
för mina nära.

Som
ordförande sitter jag även med i styrelsen för Nationella rådet för palliativ
vård, NRPV som SIP är en del av. Förutom att NRPV anordnar en nationell
konferens vart annat år, ger de ut tidningen som ingår i medlemskapet i SIP, du
hittar mer information om föreningen på www.nrpv.se.

På det
styrelsemötet jag hunnit närvara vid så diskuterades frågan hur man ska kunna
öka kunskapen kring vad palliativ vård innebär även för allmänheten, förslagen
var många och även hur en sådan kampanj skulle kunna finansieras. Det känns
spännande att få vara delaktig i att utveckla och bredda kunskapen inom vårt
område.

Vår förening
är en liten kugge för att göra det möjligt att fortsätta sätta fokus på hur
viktigt det är att få stöd i livets slut för både patienter och närstående,
liten men oerhört viktig. Vi i styrelsen skrev i det förra medlemsbrevet att vi
behöver fler personer som engagerar sig i föreningen, en styrelsemedlem och två
personer till valberedningen men ingen har hört av sig… Jag vet inte varför men
det är tråkigt. Det tar inte mycket tid i anspråk men ger så mycket tillbaka. Hör
av er!

Vid pennan

Lena Andrén

Tips!

Svenskt
palliativt nätverk, som också är en del av NRPV ger ut månatliga kostnadsfria elektroniska
nyhetsbrev så skriv till infospn@stockholmssjukhem.se och uppge namn, ev.
profession o arbetsplats samt e-postadress dit du vill ha nyhetsbrevet.