Efter önskemål från Inger Benkel vill vi i styrelsen hjälpa till att förmedla nedanstående;

Hej alla kolleger.

Jag sitter med i en referensgrupp i en av EAPC:s (European Association for Palliative Care) grupper som håller på att arbeta med olika yrkesprofessioner arbetsområden inom palliativ vård och deras utbildningar. Nu håller gruppen på att identifiera hur arbetsområdet för socionomer i palliativ vård ser ut i olika delar av Europa. De har gjort en enkät och skickar ut den till alla länder i Europa och hoppas på många svar. För oss i Sverige kan det vara av värde att kunna visa hur vi gör och våra utbildningar och att det kanske kan vara ett argument om vi måste bevaka vår kompetens i palliativ vård någon gång och att vi då kan jämföra oss med övriga Europa.

Så min fråga till er är om ni kan tänka er att svara på enkäten. Den tar c a 15-20 min att göra och ni kommer direkt till enkäten på länken nedan. Skickar med deras mail här så ni kan se. Har du några frågor maila gärna mig

Hoppas många av er har möjlighet att delta

Med vänlig hälsning

Inger Benkel

Kurator/socionom

Palliativa sektionen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

inger.benkel@vgregion.se

Dear Colleagues, Many thanks for agreeing to send this out to all the palliative care social workers in your organisations. Could we please ask them to return them to Professor Maria Wasner by May 20th. She is copied into this email thank you so much. It will really help to promote the role of palliative care social worker.

https://www.umfrageonline.com/s/b52f68a

Kind Regards Pam Firth and Karl Bitschnau

Pam Firth

Independent Consultant in Psychosocial Palliative Care.

International Palliative Care Social Work Expert

Co Chair EAPC Social Work Task Force

Tel. 441727851892

Email.p.firth97@btinternet.com