Välkomna till årets fortbildningsdag i Stockholm

fredagen 17:e april 2015, klockan 9.00-16.30.

i ABF-huset på Sveavägen 41

“Lajks i palliativ vård” Hur sociala medier, glädjeämnen trots lidande och konflikter i vardagen påverkar patient och närstående.

medverkande; Sara Natt och Dag, Lotta Gray och Barbro Lennéer Axelson

Sara Natt och Dag, socionom och arbetar som kurator på Karolinska Universitets Sjukhuset, författare och forskare.

Lotta Gray, festredaktör på Hänt i veckan, bloggare och före detta cancerpatient.

Barbro Lennéer Axelson, universitetslektor på Institutionen för Socialt Arbete, Göteborgs Universitet, leg. psykoterapeut och författare.

Program;

09.00-09.30 registrering och kaffe

09.30-11.30 “Den sjuka bloggen – så påverkas patienter, närstående och vårdgivare” med Sara Natt och Dag och Lotta Gray

11.30-12.00 Senaste nytt om kuratorslegitimation

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.15 Årsmöte

14.15-14.30 Fikapaus

14.30-16.30 “Kris och sorg utlöser också oenigheter -om konflikthantering. Att söka källor till livslust – trots oro och lidande” med Barbro Lennéer Axelson

Deltagaravgift; 800 kr för medlemmar och 1200 kr för icke medlemmar. Lunch och övrig förtäring ingår. Meddela matallergi. Avgiften sätts in på föreningens bankgiro 5425-0394

Anmälan, namn och arbetsplats, mailas senast 30 mars till:

Inger Benkel: inger.benkel@vgregion.se

OBS!! Platsantalet är begränsat, fört till kvarn gäller.