Nu har den 3:e
Nationella Palliativa Konferensen genomförts i Göteborg 4 -5 mars under tema
Palliativ vård överallt – till alla som behöver. Konferensen innehöll
plenarföreläsningar och sessionsföreläsningar i olika ämnen utifrån olika
symtom och diagnoser, utifrån hörnstenarna i palliativ vård och utifrån olika
perspektiv. Det fanns workshops där man kunde få pröva på olika aktiviteter som
kan finnas inom palliativ vård.

Föreningen hade sitt
årsmöte på konferensen och handlingar från mötet kommer att sändas ut till alla
medlemmar när de är justerade.