Vi hälsar Er varmt välkomna till vårens intressanta fortbilningsdag, som i år äger rum hos våra kollegor i norr, i Luleå på Nordkalottens konferenscentrum.

Temat “Olika kulturer och döden”

Inbjudna föreläsare är Gillis Herlitz och Cecilia Wadensjö.

Anmälan görs till kontakt@fsip.se senast 15:e mars. För mer utförligt program se bifogad fil.