Den nystartade tidskriften Svensk Palliativ Tidskrift kommer att skickas till alla medlemmar som har en förening som är medlem i NRPV (Nationella Rådet för Palliativ Vård). Det innebär att de av SiP:s medlemmar som vill ha den kommer att få den hemskickad. För medlemmarna är den gratis och ingår i medlemsavgiften. Tidskriften kommer ut med det första numret 2013. Det är därför bra om du som är medlem i föreningen, meddelar den postadress du vill att tidskriften skall skickas till. Skriv ditt namn och adress till ingrid.b.lindberg@nll.se så fort som möjligt. Föreningen ger en lista till tidskriftens redaktion som kommer att ombesörja utskick. Den listan uppdaterar vi varje halvårsskifte med aktuella namn på medlemmar.