Vill du bli medlem i föreningen SiP ?

Som medlem får du medlemsbrev under året med aktuella nyheter.

Billigare kostnader till föreningens fortbildningsdagar.

Billigare konferensavgift till den Nationella konferensen och till EAPC (European association for palliative care).

Medlemsförteckning som underlättar kontakten med kollegor runt om i landet.

Medlemsavgiften är 200 kr/år för yrkesverksamma och 100 kr/år för pensionär insättes på föreningens bankgiro nr 5425-0394. Skriv ditt namn på inbetalningen.

Skriv sedan ett mail med namn, arbetsplats, telefonnummer till kontakt@fsip.se